• IZOLA 91.7 MHz
  • PORTOROŽ 107.9 MHz
  • ANKARAN 91.7 MHz
  • KOZINA 105.1 MHz
  • KOPER 91.7 MHz
  • ILIRSKA BISTRICA 106.3 MHz
  • PIRAN 106.2 MHz
  • KOPER IN OKOLICA 95.6 MHz
  • KOPER 107.9 MHz
KOZINA  13:06
z vami // Klara Beltram   
vrti se // IT'S LIKE THAT   avtor // RUN DMC VS JASON NEVINS
STUDIO 05-6680-800
SMS 031-533-288
RADAR 080 107 9

Policija svetuje: imejte mirne in varne prvomajske praznike

Zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19, bomo morali prebivalci nekoliko prilagoditi tudi preživljanje prostih dnevov ob prvem maju. Za zaščito najbolj ranljivih skupin prebivalstva pred okužbo je namreč še vedno v veljavi vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. A čeprav bo manj druženja, lahko praznike vendarle preživimo prijetno.

Da bi bili dnevi pred nami tudi varni, pa objavljamo nekatere nasvete in opozorila policistov:

Kurjenju kresov se bo treba letos odpovedati!

Veliko ljudi bo med prazniki doma in številni si bodo vzeli čas tudi za različna spomladanska opravila na vrtu. Ob tem opozarjamo na dosledno upoštevanje določb iz Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) ter razglašeno veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. V preteklih letih so se ljudje ob prazniku dela množično zbirali ob kresovih in ga tudi na ta način obeleževali. Letos to žal ne bo mogoče. Morebitne posameznike in društva, ki so imela namen organizirati tradicionalna kresovanja, opozarjajo na dosledno upoštevanje določil Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Zato pozivamo, da ne kurite kresov, ne sežigate vejevja in drugega materiala, saj s tem dodatno obremenjujte interventne službe, kot so gasilci in policisti, ki so v teh dneh med tistimi poklici, ki so zelo obremenjeni s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa.


Previdno v prometu

Policisti bodoo s povečano intenziteto izvajali nadzor prometa, pri čemer bodo še posebej pozorni na kršitve, ki so najpogostejši dejavnik prometnih nesreč, to so: prekoračitve hitrosti, neustrezno psihofizično stanje voznikov (prisotnost alkohola in/ali drog), nepravilno prehitevanje, neupoštevanje prednosti, ugotavljali pa bodo tudi druge kršitve, ki vplivajo na večjo varnost kolesarjev in motoristov. Poleg tega bodo preverjali tudi namen potovanja prometnih udeležencev. Pri kontroli voznikov bodo preverjali, ali med občinami res potujejo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili določila odloka oz. Zakona o nalezljivih boleznih, pa bodo napotili na naslov stalnega bivališča oz. jim ukazali upoštevanje odloka. Voznike bodo opozorili, če bodo ocenili, da je to zadosten ukrep, da ga bodo upoštevali in zato ne bo prišlo do prekrška oziroma ogrožanja zdravja, za kršitelje pa bomo podali pisni predlog za uvedbo postopka Zdravstvenemu inšpektoratu RS, ki je prekrškovni organ s področja Zakona o nalezljivih boleznih.


Nadzori tudi drugod na javnih krajih in površinah

Ob tem pa policisti izvajajo nadzore nad spoštovanjem odloka tudi na javnih krajih in površinah, kjer je pričakovati kršitve in posledično ogrožanje zdravja zaradi nevarnosti prenosa nalezljive bolezni. V teh dneh in tednih je tovrstno varovanje življenja ljudi in njihovega zdravja prvenstvena naloga policistov. Nadzore pogosto izvedemo na podlagi obvestil občanov o sumu nedovoljenega zbiranja in zadrževanja na določenih javnih krajih. Pred prihajajočimi prazniki posebej opozarjamo, da prirejanje piknikov v naravi ne sodi med izjeme, ki bi jih določal vladni odlok o omejitvi združevanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno. Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno.


Če že morate nujno na pot, previdno na cesti!

Če se že morate odpraviti na nujno, neodložljivo pot, vam svetujejo, da dosledno spoštujete prometne predpise in se dodatno ne izpostavljate nevarnostim v prometu. V lepem vremenu, kakršno se obeta tudi v teh dneh, so namreč vozniki pogosto manj zbrani, v danih razmerah pa so ceste tudi bolj prazne, zaradi česar imajo mnogi občutek, da lahko vozijo hitreje in bolj agresivno. Žal pa je dovolj že trenutek nepazljivosti, ki lahko pripelje do hude prometne nesreče.
Zato vas pozivamo: dosledno spoštujte omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise! Ne nazadnje boste s tem pokazali tudi svojo solidarnost do zdravstvenih delavcev in bolnišnic, ki so že tako obremenjene zaradi zdravljenja obolelih za covidom-19. Vozite trezni, mirno in previdno, uporabljajte varnostni pas in bodite pozorni tudi na šibkejše, bolj izpostavljene udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji, motoristi ... Na varno vožnjo in previdnost pri delu v tem času posebej opozarjamo tudi voznike traktorjev. Prav zaradi povečanega števila različnih kategorij oz. vrst udeležencev na cestah bodite strpni drug do drugega!

Vsa nenujna potovanja v državo ali iz nje so še vedno odsvetovana!

 V naslednjih predprazničnih dneh pričakujemo tudi večji priliv potnikov in več gneče na meji, ki pa se ji lahko izognemo le, če bodo potniki na novo kontrolo pripravljeni. Zaradi epidemije so namreč tudi na naših državnih mejah uvedeni posebni režimi in omejitve prometa ter spremenjeni pogoji za vstop tujcev oz. slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Mejo se lahko prestopa samo na mejnih prehodih, ki so odprti (na meji s Hrvaško) in na kontrolnih točkah, ki so vzpostavljene na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko v okviru njihovega delovnega časa in obsega. Zato naj se potniki, ki se odpravljajo na pot, pozanimajo, na katerih točkah lahko prečkajo meje. Poleg tega od 11. aprila na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah veljajo spremenjeni ukrepi , namenjeni zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19, in sicer se potnikom ob vstopu v Slovenijo odredi sedemdnevna karantena, razen za naslednje izjeme (čezmejni dnevni delovni migranti, čezmejni tedenski migranti na meji z Avstrijo, osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi, osebe, ki izvajajo prevoze blaga, tovorni promet v tranzitu, tranzitni potniki, osebe z diplomatskim potnim listom, osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze, dvolastniki ali najemniki zemljišč, ki so državljani Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske). Sedemdnevna karantena velja tudi za zdomce oziroma vse, ki se vračajo v Slovenijo (in to ne glede na to, za koliko časa vstopajo); nespoštovanje karantene bo kaznovano. Zato odsvetujemo vsa nenujna potovanja in prihod v Slovenijo. Potniki v neposrednem tranzitu čez ozemlje Slovenije so sicer v Sloveniji iz obvezne karantene izvzeti, vendar se morajo pri tem prepričati o določbah glede karantene tudi v ostalih državah na svoji poti oziroma v ciljni državi. Pri tem morajo upoštevati vse omejitve posameznih držav (na primer: Srbija ne sprejema svojih državljanov, obveznost karantene ali samoizolacije v določenih državah, nujna uporaba tranzitnih koridorjev na Madžarskem itd.). Slovenska policija bo to preverjala tudi pri vstopu iz drugih držav in osebe, ki ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, ne bodo smele vstopiti. Vsa nenujna potovanja so trenutno odsvetovana in niso dovoljena, saj predstavljajo veliko tveganje za širitev nalezljive bolezni covid-19. Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, pa na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji - poleg ostalih pogojev za vstop - preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Državljani tretjih držav, ki tega ne izpolnjujejo, bodo na meji zavrnjeni. Da na mejnih prehodih ne bi prihajalo do zastojev, opozarjajo vse potnike, ki nameravajo v teh dneh prestopati mejo, da bodo mejne formalnosti opravljene veliko hitreje, če si bodo dokumente za vstop v našo državo in ostalo dokumentacijo za utemeljitev namena potovanja pripravili še pred kontrolo na meji. Zelo zamudno je namreč, če potniki šele na kontrolni točki začnejo iskati dokumente po vozilu ali prtljažniku.

Pred odhodom od doma se zavarujte pred vlomi

Tisti, ki se boste iz nujnih razlogov morali odpraviti za več dni od doma, upoštevajte naslednje nasvete, saj že osnovno samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.


•    Preverite, ali so vsa vrata in okna vaši stanovanj ali hiš dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih. Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
•    Poprosite znance ali sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni: ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ali sporočil na telefonskem odzivniku; ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom ipd.; ne odstranjujte rož z okenskih polic; ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami ipd.
•    Lastnikom podjetij svetujemo, da med svojo odsotnostjo ustrezno zavarujejo svojo lastnino in tako poskušajo preprečiti morebiten vlom.


Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo!


Lahka tarča vlomilcev so tudi vozila na parkiriščih

 Poskrbite za svoje vozilo na parkirišču, da ne bo postalo tarča tatov in vlomilcev! V vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.

Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.


Zaklepajte vrata in jih ne odpirajte neznancem


Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata. Četudi boste "stopili samo za vogal", hišo ali stanovanje za sabo vedno zaklenite, ključ pa vzemite s sabo. Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih. V primeru nenapovedanih "obiskovalcev" jih imejte ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabite v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., od njih vedno zahtevajte na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem bodite pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila). Ljudje, običajno gre za starejše občane, so namreč pogosto še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo. Ponavadi oškodovanci šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne znajo dobro opisati storilcev in v večini primerov po njihovem odhodu že "pospravijo" prostor, kjer so delovali nepridipravi, s čimer nevede spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi.


Kontakt za nasvet policije v času koronavirusa - telefonska številka 01 514 70 01

Če se vam kljub temu zgodi, da potrebujete nujno obravnavo ali pomoč policije, oz. ko menite, da gre za prometno nesrečo, kršitev javnega reda in miru ali celo za primer z elementi kaznivega dejanja, vam svetujejo, da dogodek nemudoma prijavite na interventno številko policije 113. Policisti bodo konkretno prijavo preverili in glede na ugotovitve ter v skladu s svojimi pooblastili in zakonskimi predpisi ustrezno ukrepali. Ob tem pa opozarjajo, da je številka policije 113 namenjena samo klicem v sili, in ne informacijam glede novega koronavirusa!

Za nasvet policistov glede novih ukrepov za zajezitev epidemije bolezni covid-19 smo zato vzpostavili posebno kontaktno telefonsko številko in e-naslov. Na številko 01 514 70 01 nas lahko pokličete vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 7. in 19. uro. Lahko pa jim tudi pišete, in sicer na elektronski naslov info.koronavirus@policija.si.


Policija vam želi prijetne in varne praznike. Ob tem pa seveda znova pozivajo - ostanite doma, zaradi sebe in zaradi drugih!


Vir in foto: Policija.si

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov

O piškotkih

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov

Sejni piškotki

To so piškotki, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta.
'ngnSession' - glavni piškotek, ki vzdržuje sejo in se izbriše s potekom seje. Seja privzeto poteče po 2 urah
'OAID' - piškotek potreben za namene oglaševanja, ne shranjujemo nikakoršnih podatkov. Potreben je za preprečevanje podvojenih klikov ter dvojnega prikazovanja. Poteče po 1letu.
'ngnCookies' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede piškotkov
'ngnFacebook' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Facebook piškotkov
'ngnTwitter' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Twitter piškotkov
'ngnGoogle' - piškotek, ki si za 364 dni zapomne vaše nastavitve glede Google piškotkov

Več o piškotkih


 Dovoljeno

Facebook piškotki

Piškotki za Facebook vtičnike, ki med drugim vključujejo gumb 'Všeč mi je' in možnost komentiranja izdelkov in novic. Piškotek za to storitev nastavi facebook.com v primeru, da ste to stran že kdaj prej obiskali in poteče v 2 letih.


 Dovoljeno

Twitter piškotki

Piškotki za Twitter vtičnike, ki med drugim vključujejo gumb 'Tweet' in možnost prikazovanja povezanih tweetov. Piškotek za to storitev nastavi twitter.com v primeru, da ste to stran že kdaj prej obiskali in poteče v 2 letih.


 Dovoljeno

Google piškotki

Vtičniki za Google+ platformo, ki vključuje +1 gumb. Piškotek za to storitev poteče po 6 mesecih.


 Dovoljeno