STUDIO: 05 6680 800
|
|
PROMET: 080 107 9

Splošna pravila sodelovanja v nagradnih igrah Radia Capris

1. UVODNE DOLOČBE

Radio Capris d.o.o. objavlja splošna pravila sodelovanja v nagradnih igrah, ki potekajo v programu Radia Capris, na spletni strani www.radiocapris.si, Facebook strani Radio Capris in v skupini Promet za Obalo na Facebooku.

Ta pravila veljajo od 5. 10. 2020 pa do objave novih pravil.

Pravila so javno objavljena na spletni strani www.radiocapris.si. Besedilo teh splošnih pravil zavezuje vse poslušalce, ki sodelujejo v nagradnih igrah na vseh zgoraj navedenih platformah. Šteje se, da je posameznik seznanjen s temi pravili in da na njih pristaja. V primeru večjih nagradnih iger in nagradnih iger, ki potekajo v programu Radia Capris, bodo na spletni strani www.radiocapris.si objavljena dodatna pravila. Pred sodelovanjem mora posameznik preveriti morebitna dodatna pravila, v katerih bodo podrobneje definirani (tudi) oblika sodelovanja in načini izbire nagrajencev.

 

2. ORGANIZATOR NAGRADNIH IGER

Organizator nagradnih iger na platformah, ki so navedene v 1. členu teh pravil je Radio Capris d.o.o., Ulica 15. maja 10b, 6000 Koper, ID za DDV SI 93483694 (v nadaljevanju »Radio Capris« oz. »organizator«). Nagradne igre imajo različne pokrovitelje, ki so navedeni v posameznih objavah ali v radijskem programu.

 
3. NAMEN IZVAJANJA NAGRADNIH IGER IN PROMOCIJ

Namen nagradnih iger na različnih platformah Radia Capris je promocija blagovne znamke Radio Capris in sodelujočih pokroviteljev.

 

4. SODELUJOČI

V nagradnih igrah imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsi državljani in rezidenti Republike Slovenije, razen zaposlenih v podjetjih Radio Capris d.o.o. in sponzorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani in tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo promocije. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje na način, da to sporoči na elektronski naslov info@radiocapris.si, telefonsko številko 05-6680-600 ali tako, da umakne svoj komentar pod objavo. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko sodeluje v več nagradnih igrah, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Capris in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio Capris.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 

5. IZKLJUČITEV PODJETJA FACEBOOK IRELAND, LTD

Nagradne igre, ki potekajo na Facebook strani Radia Capris niso na nikakršen način povezane, sponzorirane, podprte ali organizirane s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradnih igrah, bodo posredovani organizatorju in pokrovitelju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino promocij sta odgovorna izključno organizator in pokrovitelj.

 

6. IZKLJUČITEV SODELUJOČEGA

V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima organizator pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

V kolikor poslušalec zavrne sodelovanje v skladu z javno objavljenimi pravili, ni upravičen do nagrade, organizator pa v tem primeru izbere drugega poslušalca.

Organizator ima pravico, da zavrne izdajo nagrade, če presodi, da se izbrana oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oz. v nasprotju s katerimkoli zakonom. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed ali preklinjati oziroma izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ ali entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v radijskem programu.

Nagrajena oseba bo morala podati svoje podatke, in sicer ime in priimek, naslov ter davčno številko. Če nagrajena oseba navedenih podatkov ne bo podala, ne bo sodelovala v nagradni igri in ne bo prejela nagrade.

 

7. IZKLJUČITEV VKLJUČITVE V SMS KLUB

Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka preko sms sporočil, se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

 
8. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA IN POKROVITELJA

Organizator ne odgovarja za zasedenost telefonskih linij in mobilnih omrežij v času trajanja nagradne igre, ki poteka v radijskem programu preko telefonskih klicev. Organizator in pokrovitelji niso odgovorni za kakršnekoli okvare omrežja, telefonskih linij ali spletne strani www.radiocapris.si, tehnične težave ter napačno razumljene namige, pravila in pogoje ali komunikacijo.

 

9. NAGRADE

Nagrade so navedene v vsaki posamezni objavi oz. v radijskem programu, zagotovijo pa jih pokrovitelji nagradne igre. Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Dodeljene nagrade ni mogoče vnovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagrajenci morajo organizatorju sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov) in davčno številko. Ti podatki so pogoj za prevzem nagrade. Če nagrada presega vrednost 42 evrov, stroške akontacije dohodnine krije pokrovitelj nagradne igre. Pokrovitelj za nagrade, katerih vrednost presega 42 evrov (z ddv), odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo.

Nagrajenec, ki prejme nagrado pokrovitelja se zaveda, da je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. Prav tako krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade, denimo potne stroške ipd. Nagrajenec se strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. V tem primeru nosi vso finančno odgovornost in posledice sam.

 

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku, v primeru, da nagradna igra poteka na Facebooku. Sodelujoči organizatorju s sodelovanjem dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre ali promocije, obveščanja o prevzemu nagrade in objave nagrajenca na Facebooku.

S prijavo na nagradne igre, ki potekajo na spletni strani www.radiocapris.si ali v programu Radia Capris pa sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov, ki jih sodelujoči pošlje, za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in socialnih omrežjih organizatorja.

Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo, prav tako pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen pokrovitelju nagradne igre, ki je zadolžen za pošiljanje nagrade. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre (npr. telefonska številka), bo organizator brisal takoj po izvedeni predaji nagrade. Do podatkov lahko posameznik dostopa, zahteva popravek in zahteva omejitev obdelave na naslovu info@radiocapris.si.

 

11. IZBOR NAGRAJENCEV

Za izvedbo in nadzor izbora nagrajencev skrbi komisija: Mitja Čehovin (odgovorni urednik), Jaka Ivančič (skrbnik socialnih omrežij) in Suzana Srdić (voditeljica jutranjega programa).

 

12. KONČNE DOLOČBE

Organizator ima kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

Pogoj za sodelovanje v nagradnih igrah na vseh platformah Radia Capris je, da se sodelujoči strinjajo s temi pravili sodelovanja v nagradnih igrah ter morebitnimi pravili, ki so naknadno objavljena ob vsaki posamezni nagradni igri.

Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.radiocapris.si, preko info@radiocapris.si ali na telefonsko številko 05 6680 600.

 

Koper, 5. 10. 2020