STUDIO: 05 6680 800
|
|
PROMET: 080 107 9

Splošni pogoji

1. UVODNE DOLOČBE

Radio Capris d.o.o. objavlja splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (poslušalci, poslovnimi partnerji). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.radiocapris.si, dostopni pa tudi v elektronski obliki in fizični obliki (v prostorih Radia Capris d.o.o.). Besedilo teh splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v razmerja z Radiem Capris d.o.o. Šteje se, da je posameznik seznanjen s splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

 

2. BLAGOVNA ZNAMKA RADIO CAPRIS

Znamka »Radio Capris« in njen logotip sta zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino in sta last podjetja Radio Capris d.o.o., Pristaniška 4, 6000 Koper. Vsaka zloraba znamke ali logotipa ima lahko kazensko-pravne ali/in odškodninske posledice.

 

3. BLAGOVNA ZNAMKA »OBALA JE ZAKON«

Znamka »Obala je zakon« in njen logotip sta zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino in sta last podjetja Radio Capris d.o.o., Pristaniška 4, 6000 Koper. Vsaka zloraba znamke ali logotipa ima lahko kazensko-pravne ali/in odškodninske posledice.

 

4. AVTORSKE VSEBINE

Članki, fotografije, zvočni posnetki ali video vsebine, ki so objavljene na spletni strani Radia Capris, na njegovih socialnih omrežjih ali v programu Radia Capris so lahko reproducirani le v primeru predhodnega dovoljenja, ki ga izda odgovorni urednik Radia Capris. Uporabljene vsebine morajo vsebovati jasno navedbo vira. Vsaka nepooblaščena uporaba avtorskih vsebin Radia Capris ima lahko kazensko-pravne ali/in odškodninske posledice.

V primeru uporabe foto, video ali audio materialov, ki so v lasti Radia Capris d.o.o. in za to uporabnik ni prejel pisnega soglasja odgovornega urednika / ali ni navedel avtorstva (vira), si Radio Capris pridržuje pravico do zaračunavanja nadomestila po sledečem ceniku:

Nepooblaščena uporaba fotografije, z namenom uporabe v drugih medijih (portali, spletna omrežja, časopisi, TV, radio …): 400 € + ddv.

Nepooblaščena uporaba (dela) videoposnetka, z namenom uporabe v drugih medijih (portali, spletna omrežja, časopisi, TV, radio …): 1.000 € + ddv.

5. NAGRADNE IGRE

Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Capris in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio Capris. V kolikor tak posameznik, pred potekom 6 mesecev, sodeluje v nagradni igri Radia Capris in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio Capris pa izbere drugega nagrajenca, ki prejeme nagrado.

 

6. OMEJENA ODGOVORNOST

Radio Capris ne odgovarja za uporabo spletne strani www.radiocapris.si in za morebitno nastalo škodo zaradi uporabe le te. Radio Capris prav tako zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih v programu Radia Capris.

 

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Radio Capris se zavezuje, da bo vse osebne podatke poslušalcev oziroma sodelujočih v nagradnih igrah, varoval v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem.

 

8. PIŠKOTKI NA SPLETNI STRANI RADIA CAPRIS

Radio Capris d.o.o. uporablja spletne piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, varnosti ter analitiko obiska spletnega mesta. Piškotki so neškodljivi in ne beležijo osebnih podatkov uporabnikov, gesel ali ostalih spornih informacij. Podrobnosti o piškotkih so objavljene na naslovnici spletne strani – čisto na dnu.

 

9. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Radio Capris d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.radiocapris.si vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti.

 

10. VPRAŠANJA UPORABNIKOV SPLETNE STRANI IN POSLUŠALCEV RADIA CAPRIS

Za vsa vprašanja in morebitne reklamacije se lahko posamezniki obrnejo na telefonsko števiko 05-6680-600 ali elektronsko pošto info@radiocapris.si.

Mitja Čehovin,
odgovorni urednik Radio Capris d.o.o.

Koper, 5. 10. 2020