STUDIO: 05 6680 800
|
|
PROMET: 080 107 9

Društvo SVIT Koper potrebuje vašo pomoč

Društvo SVIT Koper je nevladna organizacija ki deluje na področju prepovedanih drog že od leta 1992, na pobudo staršev uporabnikov prepovedanih drog. Letos bomo jeseni tako obeležili že 30. obletnico našega delovanja. Program je usmerjen tako v zmanjševanje škodljivih posledic uživanja drog, kot tudi v delo na socialni reintegraciji uporabnikov, spodbujanju prostovoljstva ter v informiranje in osveščanje laične in strokovne javnosti o področju našega dela. Osrednji poudarek našega programa je na preprečevanju škode do katere pride, zaradi jemanja droge in izhaja iz upoštevanja realnih potreb in interesov posameznih uporabnikov prepovedanih drog.

Program se izvaja na začasni lokaciji na Ferrarski 5a v Kopru, kjer imajo dnevni center za uporabnike. Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka, med 7:30 in 13:30 uro. V okviru dnevnega centra informirajo, svetujejo in opravljajo individualne razgovore ter nudijo različne oblike pomoči. Nudijo psihosocialno podporo tako uporabnikom kot njihovim svojcem. Poskrbijo tudi za brezdomne uporabnike.

Pomembna dejavnost centra je tudi izmenjava sterilnega materiala, s katerim pripomorejo k zmanjševanju širjenja prenosljivih bolezni. V sodelovanju z DrogArt so v njihovih prostorih vzpostavili tudi testirno točko. Uporabniki prepovedanih drog lahko anonimno prinesejo vzorec za laboratorijsko analizo in tako zmanjšajo tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi. To velja za vse, tudi za tiste, ki niso člani našega društva.

Poleg dnevnega centra izvajajo tudi terensko delo v štirih obalnih občinah s pomočjo terenskega vozila, kjer nudijo varen prostor za pogovor z uporabniki, navezovanje stika, izmenjavo sterilnega materiala in svetovanja. S tem načinom poskušajo dosegati tudi skrito populacijo uporabnikov prepovedanih drog, ki še niso vključeni v program.

V društvu so veseli vsake oblike materialne ali finančne pomoči, saj so neprofitna in nevladna organizacija: